Om de verhuurders te compenseren voor de bovengrens bij de aanpassing van de huurprijzen van huizen en winkels voor volgend jaar, heeft de Raad van Ministers besloten belastingvoordelen toe te kennen, met verlagingen van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, die automatisch zullen worden toegepast.

"Het was dit evenwicht dat we zochten, we stelden een groei vast die een criterium heeft, een doel op lange termijn," zei Pedro Nuno Santos in een persconferentie die plaatsvond op dinsdag 6 september.

Zonder deze interventiemaatregel van de regering op de huurmarkt zou de toepassing van de gebruikelijke jaarlijkse coëfficiënt waarin de wet voorziet, leiden tot een stijging van de huurprijzen met 5,43 procent voor huurders vanaf januari, als gevolg van de gemiddelde inflatie die in augustus werd geregistreerd.

Dit besluit van de Portugese regering volgt het voorbeeld van andere landen zoals Spanje (plafond van 2 procent) of Frankrijk (3,5 procent) die besloten hebben dit plafond op de huurprijzen toe te passen, dat hoger ligt dan het door de huurders gevraagde bedrag (1 procent), aldus Idealista/News.

"De maatregel zal worden gecompenseerd met verlagingen van de IRS en IRC van verhuurders," onthulde de minister-president. "Wat de huurders zullen besparen is het verschil, waarin de verhuurders zullen worden gecompenseerd," legde António Costa uit.

De compensatie aan verhuurders voor het plafond op de huurprijzen in 2023 zal automatisch worden gemaakt, rekening houdend met de jaarlijkse belastingaangifte die zij indienen, volgens de verklaringen.

"Wanneer verhuurders de aangifte indienen waarin zij de huurprijzen aangeven, zal het systeem automatisch de juiste belasting genereren volgens deze regel," zei de minister, Fernando Medina, tijdens een persconferentie.

Verhuurders tegen regeringsbesluit

Het besluit van de regering valt niet bij iedereen in goede aarde, vooral niet bij verhuurders, die deze maatregel als "populistisch" beschouwen en zeggen dat hij "kleine verhuurders verplettert".

Voor de Nationale Vereniging van Huiseigenaren, voorgezeten door António Frias Marques, gaat de maatregel van de regering "voorbij aan de wet die de coëfficiënt voor de jaarlijkse aanpassing van de huur heeft vastgesteld, die 40 jaar lang is toegepast, soms met waarden die tot 31 augustus van dit jaar veel hoger waren dan de wettelijke 5,43 procent in verhouding tot de inflatie".