Voor degenen die beleggingen hebben, is het handhaven van de reële waarde ervan, laat staan het verhogen ervan in reële termen, een zeer moeilijk te bereiken doelstelling geweest.

Zal het oude adagium "de geschiedenis herhaalt zich" zich opnieuw laten gelden? Hieronder geef ik een overzicht van enkele activa die het in het verleden goed hebben gedaan in tijden van inflatie, hoe ze het tot nu toe hebben gedaan in 2022 en hoe je eraan blootgesteld kunt worden.

Houdt u het reëel?

Nu de belangrijkste valuta's in reële termen devalueren, kijkt men al snel naar goud als inflatiehedge, hoewel goud tot nu toe dit jaar een negatief nominaal rendement van 4,6 procent heeft. Goud heeft twee grote nadelen: het bezit ervan levert geen inkomsten op uit dividenden of rente. Het gevolg daarvan is dat de waarde van goud negatief gecorreleerd is met het rendement op in USD luidende schuldinstrumenten. Bovendien is de waarde van goud sinds het midden van de jaren zeventig nogal volatiel geweest. Niettemin heeft goud op de langere termijn een redelijk reëel rendement opgeleverd. De centrale banken hebben de neiging een deel van hun reserves in goud aan te houden, het metaal heeft toepassingen voor juwelen en sommige medische en industriële producten en het aanbod is beperkt. Directe blootstelling kan worden verkregen door fysiek goud te bezitten of door te beleggen in beursgenoteerde mijnbouwbedrijven en ETF's.

Een grondstof als olie heeft het goed gedaan in 2022. Brent, uitgedrukt in USD, is dit jaar tot dusver met 28,5 procent in waarde gestegen. Een oliegrootheid als Shell PLC heeft dit jaar maar liefst 43,6 procent winst geboekt, terwijl de energiesector als geheel, genoteerd in de S&P500, 51,2 procent winst heeft geboekt. In de toekomst kan de vraag naar olie echter afnemen, aangezien de detailhandelsprijzen relatief hoog zijn en een recessie dreigt. Omdat olie in USD wordt verhandeld en gezien de recente sterkte van de munt, wordt olie ook duurder voor gebruikers in niet-USD-economieën. De OPEC overweegt reeds de productie te verminderen om een bodem in de prijs te leggen. Op lange termijn is er natuurlijk een wereldwijde inspanning om af te stappen van fossiele brandstoffen, wat kan betekenen dat de wereldwijde piek in de vraag naar de grondstof nabij is, hoewel analisten het er niet over eens zijn of dat moment vóór de jaren 2030 of 2040 zal worden bereikt. Afgeleide instrumenten buiten beschouwing gelaten, kan blootstelling aan olie worden verkregen via aandelen in de grote oliemaatschappijen, oliewinnings- en exploratiebedrijven en ETF's.

Er zijn natuurlijk nog veel meer grondstoffen te overwegen. De elektrificatie van het vervoer zal zorgen voor een grotere vraag naar lithium, nikkel, koper, grafiet en kobalt. Verscheidene landbouwproducten zijn aanzienlijk in prijs gestegen j-o-j. Elke grondstof heeft zijn eigen kenmerken wat vraag en aanbod betreft. Sommige grondstoffen, zoals kobalt, worden vooral gedolven in zeer onstabiele landen, terwijl andere, zoals landbouwproducten, afhankelijk zijn van oncontroleerbare factoren zoals het weer, wat risico's toevoegt aan het hebben van een blootstelling aan hun prijs. De meeste grondstoffen worden opnieuw in USD verhandeld, wat een extra volatiliteitslaag inhoudt wegens wisselkoersschommelingen en de dreigende recessie zal de vraag naar sommige grondstoffen, zoals koper, drukken.

Nog steeds kijkend naar de reële activa, laten we tot slot eens kijken naar vastgoed, specifiek vastgoed in Portugal. Aan de vraagzijde konden kopers dankzij de lage hypotheekrente van het afgelopen decennium meer betalen voor onroerend goed en dit kwam tot uiting in een stijging van de gemiddelde transactiewaarden, vooral in de grootste steden van Portugal, terwijl het huizenaanbod zich op een historisch laag peil bevindt. De prijsstijging heeft zich in de eerste helft van 2022 doorgezet, wat erop wijst dat vastgoed tot dusver dit jaar een goede inflatiehedge is geweest. Toch is er momenteel geen sprake van ceteris paribus-omstandigheden, aangezien een aantal sleutelfactoren aan het veranderen zijn. De hypotheekrente is gestegen, maar is historisch gezien nog steeds relatief laag en ook relatief laag in Portugal vergeleken met andere landen in de EU. Maar, en dat is het zorgwekkende, Portugal onderscheidt zich van andere Europese landen doordat 93 procent van de uitstaande leningen een variabele rente heeft, wat betekent dat een stijging direct voelbaar zal zijn voor de meeste huiseigenaren (de Euribor is YTD gestegen en zal naar verwachting verder stijgen in de rest van 2022 en 2023), omdat deze leningen over het algemeen geïndexeerd zijn aan de Euribor (3, 6 of 12-maands). Potentieel worden huiseigenaren dubbel getroffen door zowel de stijgende hypotheekkosten als de hoge inflatie voor hun dagelijkse kosten van levensonderhoud. Toch zullen deze krachten in de verschillende segmenten van de markt verschillend uitwerken. In het luxesegment op toplocaties is het aanbod weinig toegenomen, terwijl er een sterke vraag is van buitenlanders, vooral gezien de zwakte van de euro ten opzichte van de USD. Naast het bezitten van een woning om in te wonen of te verhuren, kan een belegger blootstelling aan vastgoed krijgen door te beleggen in op de beurs verhandelde real-estate-investment-trusts (REIT's) of beursgenoteerde bedrijven die een vastgoedportefeuille beheren, zoals Vonovia.

In deel II zal ik ingaan op het inflatie-hedging potentieel van andere activaklassen, zoals valuta's (als een op de euro gebaseerde belegger, zou het simpelweg aanhouden van USD 12,6 procent YTD hebben gerend!), cryptocurrencies en aandelen en obligaties in het algemeen als activaklassen. Als u niet kunt wachten en uw beleggingsportefeuille wilt laten doorlichten, neem dan contact met ons op in ons kantoor in Lissabon.

Toevoegen disclaimer: Deze mededeling is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als, en mag niet worden opgevat als, beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of beleggingsonderzoek. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur alvorens u een financiële planningsactiviteit onderneemt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Blacktower Financial op +351 289 355 685 of e-mail: info@blacktowerfm.com