Tijdens een plechtigheid in São Pedro do Sul verklaarde Pimenta Machado dat een nieuwe wet die het gebruik van deze wateren zal vereenvoudigen, "in behandeling is bij het publiek".

Pimenta Machado, die op 7 september in São Pedro do Sul was om met de gemeente een protocol te ondertekenen betreffende noodmaatregelen om de gevolgen van de ernstige droogte in die provincie tot een minimum te beperken, betoogde dat het noodzakelijk is "nieuwe waterbronnen te vinden".

"Het is van fundamenteel belang om het water van de waterzuiveringsinstallaties te hergebruiken voor niet-drinkbaar gebruik. Heeft het zin om vuilnisbakken te wassen met het water dat we drinken?", overwoog hij.

Met een extra behandeling voegde hij eraan toe dat dit water kan worden gebruikt voor niet-drinkbare doeleinden, zoals "het wassen van vuilnisbakken, het wassen van straten, het besproeien van tuinen en golfbanen".

"We willen dit echt over het hele land verspreiden. Er is hier een grote kans om meer water te hebben en de natuurlijke wateren te sparen", benadrukte hij.

Volgens de vice-voorzitter van APA worden golfterreinen in de Algarve en het Parque das Nações in Lissabon reeds met dit water geïrrigeerd, en zijn er nog meer initiatieven in de maak.

In het district Viseu hergebruikt de gemeente Nelas gezuiverd afvalwater om de diesten in de gemeente van water te voorzien.

De burgemeester van Viseu, Fernando Ruas, zei ook dat hij al een proces op gang had gebracht om het afvalwater dat in de waterzuiveringsinstallatie van Viseu Sul wordt gezuiverd, te hergebruiken voor de irrigatie van openbare groenzones.

"We hebben het hier over gezuiverd water, op een gecontroleerde en aangepaste manier, in perfecte staat om opnieuw te worden gebruikt voor andere noodzakelijke doeleinden, namelijk de irrigatie van openbare ruimten. Op die manier bieden we niet alleen alternatieve oplossingen in deze periode van droogte, maar vergroten we ook de duurzaamheid van het systeem", aldus Fernando Ruas.