Onze celebrant zal Zijne Eminentie de Kardinaal Jean-Claude Hollerich, Aartsbisschop van Luxemburg, zijn. De kardinaal is op vakantie in Carvoeiro en is zo vriendelijk geweest onze gemeenschap deze mis in het Engels aan te bieden.

Kardinaal Hollerich is de keuze van paus Franciscus als moderator voor de wereldwijde synode 2021-2023. Elke parochiaan in de wereld is uitgenodigd om zijn mening over de katholieke Kerk aan de synode te geven door te reageren op het consultatieproces over het thema "Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie". Die periode is nu voorbij en de verzamelde gegevens worden nu geanalyseerd door het Consistorie van de Synode onder leiding van kardinaal Hollerich als Relator-Generaal. Zijn korte rustperiode in de Algarve is kostbaar en wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn vriendelijke aandacht.

De mis op zondag zal in het Engels zijn: de lezingen, de gezangen en de orde van de mis. Iedereen is van harte welkom, ook als u normaal gesproken niet naar deze kerk komt. Na de dienst zijn er versnaperingen.

Tijdens deze dienst houden we een speciale geldinzameling voor de VOEDSELBANK. Komt u alstublieft en geef gul. Wij ondersteunen meer dan 100 gezinnen in nood.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Madeleine + 351 964 933 823 of e-mail carvoeirocatholics@gmail.com