Zij ging naar buiten en zei tegen haar moeder: "Wat zal ik vragen? Zij antwoordde: "Het hoofd van Johannes de Doper. Het meisje haastte zich direct terug naar de koning en vroeg: "Ik wil dat u mij het hoofd van Johannes de Doper geeft, hier en nu, op een schaal.

De koning was diep bedroefd, maar denkend aan de eden die hij had gezworen en aan zijn gasten, wilde hij zijn woord aan haar niet breken. Dus stuurde de koning onmiddellijk een van zijn lijfwachten met het bevel het hoofd van Johannes te brengen. De man ging heen en onthoofdde hem in de gevangenis; toen bracht hij het hoofd op een schaal en gaf het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder. Toen de discipelen van Johannes dit hoorden, kwamen zij en namen zijn lichaam en legden het in een tombe.