In het rapport motiveert S&P het besluit om de rating van Portugal op te waarderen naar 'BBB+' met het feit dat het land, ondanks hogere energiekosten en stijgende rentetarieven, "sterke groei-, arbeidsmarkt- en begrotingsresultaten blijft boeken, waarbij de investeringen toenemen dankzij de 61,2 miljard euro (26% van het bruto binnenlands product) die tussen 2022 en 2027 aan financiering van de Europese Unie is voorzien".

Groeivooruitzichten

Het bureau merkt op dat de stabiele vooruitzichten de visie weerspiegelen dat de groeivooruitzichten van Portugal veerkrachtig zijn, ondanks de risico's die voortvloeien uit de gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, en dat de staatsschuld een sterk neerwaarts traject zal blijven volgen.

Wat de macro-economische kernpunten betreft, denkt S&P dat het begrotingstekort dit jaar onder het streefcijfer van 1,9% van het bbp zal uitkomen dankzij sterke belastinginkomsten als gevolg van een hogere groei en inflatie, en de "voorzichtigheid" van de regering bij de uitgaven, en in 2025 quitte zal spelen.

Hoewel wordt toegegeven dat de gevolgen van de inflatie, de energieprijzen en de verwachte lagere Europese groei voor de rest van dit jaar en tot in 2023 voelbaar zullen zijn en dat de groei zal vertragen, wordt in het verslag gesteld dat de schok "van betrekkelijk korte duur" zal zijn en dat "krachtige investeringen", gefinancierd door Europese fondsen, de groei op middellange termijn zullen ondersteunen.

Vanuit een naar eigen zeggen conservatieve invalshoek wordt de BBP-groei dit jaar op 4,8% geraamd, gevolgd door een expansie van 2,2% in 2023.

Het volgende bureau dat zich over de Portugese schuld buigt, is Fitch op 28 oktober.