Het hoofddoel van deze interventie is het herstel van het duinsysteem van Meia Praia in Lagos, op een ongeveer 3 km lange kuststrook, gelegen tussen de Bensafrimstroom en de wijk 25 de Abril.

Volgens het werkplan en het door de gemeente goedgekeurde financiële schema zullen de eerste voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, bestaande uit het opzetten van het bouwterrein en het schoonmaken van het gebied.

De werkzaamheden zelf omvatten onder meer: het schoonmaken en verwijderen van invasieve plantensoorten; de aanleg van een systeem van verhoogde voetpaden; de plaatsing van palissades om vertrapping te voorkomen en de fixatie van de duinen te bevorderen; de installatie van stadsmeubilair en ondersteunende voorzieningen; de plaatsing van verticale bewegwijzering; alsmede de installatie van informatiedragers (informatieve en interpretatieve bewegwijzering) ter bevordering van de educatie op het gebied van ecologie en de opwaardering van het duinlandschap.

Er zij op gewezen dat zowel de werkzaamheden als het ondersteunende project onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad van Lagos vallen, in het kader van een contract voor technische samenwerking dat eerder tussen de gemeente en het Portugees Milieuagentschap (APA) is ondertekend, in het kader van de actieve verdediging van de kustlijn.

Het contract vertegenwoordigt een investering van 2.340.310,96 euro, plus BTW, waarvan 75% wordt medegefinancierd door het Cohesiefonds, en heeft een uitvoeringsperiode van 270 dagen.