De conclusies van het Nationaal Serologisch Onderzoek Covid-19 (ISN COVID-19), uitgevoerd tussen 27 april en 8 juni van dit jaar, wijzen op een stijging van de seroprevalentie met ongeveer 10% in vergelijking met de derde fase van het onderzoek (86,4%), die liep van september tot november 2021.

De studie, gepromoot door INSA, stelt dat de totale seroprevalentie hoger was in de leeftijdsgroep tussen 20 en 29 jaar (98,6%) en in de regio Noord (96,8%).

Vergelijkbare waarden werden ook waargenomen in alle leeftijdsgroepen boven de 20 jaar, inclusief die boven de 70 jaar, waarin de geschatte seroprevalentie 97,2% bedroeg, aldus het INSA in een verklaring.

De leeftijdsgroepen onder de 10 jaar hadden de laagste seroprevalentie (76,2% bij 0-4 jaar en 78,7% bij 5-9 jaar), maar in de leeftijdsgroepen onder de 20 jaar was de toename van de seroprevalentie groter dan in de derde fase van het onderzoek.

Voor de auteurs van de studie weerspiegelen deze waarden vooral de hoge incidentie van Covid-19 in de kinderbevolking, vooral tijdens de Ómicron golf, in januari 2022.

"Antilichaamniveaus waren het hoogst in de leeftijdsgroep 50-59 jaar en het laagst in de leeftijdsgroep jonger dan 10 jaar, wat erop wijst dat personen die zowel gevaccineerd waren als een SARS-CoV-2-infectie hadden, overbleven als degenen met hogere antilichaamniveaus, zoals waargenomen in de tweede en derde fase van de ISN COVID-19", adviseert het INSA.

Volgens de studie blijft de Algarve de regio met de laagste seroprevalentie (91,7%), wat waarschijnlijk verband houdt met de lagere vaccinatiegraad in de regio, terwijl deze waarde in het noorden hoger ligt.