Volgens een rapport van ECO zijn bedrijven terughoudend in hun aanwervingsprognoses: slechts 31% geeft toe van plan te zijn de teams uit te breiden, een daling ten opzichte van de 43% voornemens in 2022, waarbij meer dan de helft toegeeft moeilijkheden te ondervinden bij het behouden van talent, wijst Total Compensation 2022 van Mercer uit.

Naar verwachting zullen de lonen in 2023 stijgen en zal de inflatie een wegingsfactor zijn. "Ongeveer 50% van de bedrijven geeft aan dat de inflatie een van de factoren is waarmee rekening wordt gehouden in het kader van salarisherziening en beslissingen over salarisverhogingen", stelt Marta Dias, rewards leader bij Mercer Portugal.

Bedrijven schatten dat de lonen volgend jaar gemiddeld met 2,8% moeten stijgen, wat "al een stijging van ongeveer 0,5% ten opzichte van de prognose in 2021 tot 2022 (2,3%)" weerspiegelt.