In dit deel II geef ik een overzicht van de mogelijkheden om een positief reëel rendement te genereren met beleggingen in valuta's (inclusief cryptocurrencies) en algemene activaklassen zoals obligaties en aandelen.

Sterkte van de greenback

Hoewel de levensduur van de Amerikaanse dollar als wereldwijde reservemunt door veel economen in twijfel wordt getrokken, is het vooralsnog duidelijk geworden dat de munt nog steeds de go-to currency is in tijden van financiële nood. In de loop van dit jaar is de Amerikaanse dollar ten opzichte van de meeste belangrijke valuta sterk in waarde gestegen. Ten opzichte van de euro bijvoorbeeld, is de Amerikaanse dollar dit jaar op het moment van dit schrijven met bijna 11 procent in waarde gestegen. Dit betekent dat beleggers in euro's die in USD luidende activa in hun portefeuille hadden, grotendeels werden afgeschermd van de inflatie in de eurozone door veranderingen in de wisselkoers.

De koersstijging werd deels veroorzaakt door de sterk stijgende rente in de Verenigde Staten, als gevolg van een verstrakking van het monetaire beleid door de Federal Reserve, waardoor het aantrekkelijker werd om in USD luidende schuld aan te houden. Ook worden de economische vooruitzichten van de energie-zelfvoorzienende Verenigde Staten door velen positiever geacht dan bijvoorbeeld die van energie-importerende economieën zoals die van de Europese Unie en Japan. De valuta's van sommige kleinere landen, zoals de Zwitserse frank, hebben dit jaar beter stand gehouden ten opzichte van de USD. Zeker, Zwitserland is niet volledig energie-onafhankelijk, maar de inflatie was laag in vergelijking met de landen van de Europese Unie en Zwitserland heeft ook een reputatie als veilig land met een goed functionerende en autonome centrale bank, die onlangs aangaf dat zij de Zwitserse frank zou laten appreciëren in plaats van in te grijpen.

Niettemin kan een sterke munt de exportsector van een economie tegenwerken en kan een sterke USD een ravage aanrichten in ontwikkelingseconomieën. Ook al kan de timing verschillen, de grote centrale banken werken doorgaans samen om de waarde van hun munt ten opzichte van andere valuta's enigszins te stabiliseren. De Europese Centrale Bank heeft onlangs ook de rente sterk verhoogd en in reactie daarop heeft de euro wat verliezen ten opzichte van de USD teruggewonnen. In hoeverre dit zo doorgaat, hangt af van vele factoren, waarvan er één verband houdt met de wijze waarop de economieën reageren op hogere rentetarieven. Als de economische activiteit in de eurozone afneemt en/of de rente in sommige lidstaten te snel stijgt, kan de ECB zich gedwongen zien haar renteverhogingen op te schorten, wat op zijn beurt kan leiden tot een verdere verzwakking van de euro. Stijgende rendementen worden niet alleen veroorzaakt door monetaire verkrapping, ook het begrotingsbeleid en de mate waarin overheden lenen op de kapitaalmarkten zijn een belangrijke factor.

Verbrijzelde droom van de crypto-enthousiastelingen

Als de droom was dat cryptocurrencies een stabiele waardeopslagplaats kunnen worden in tijden van dalende reële waarde van de grote fiatvaluta's, dan heeft dit jaar tot nu toe bewezen dat die droom niet is uitgekomen. De correlatie tussen de grote cryptocurrencies en de aandelenmarkten is dit jaar sterker geworden, wat betekent dat ze net als de aandelenmarkten ook omlaag gaan. Bitcoin verloor dit jaar tot nu toe bijna 52 procent in USD-termen en Ethereum verloor bijna 54 procent. Beide hebben onlangs wat waarde teruggewonnen, vooral Ethereum in de aanloop naar de samenvoeging, waarbij de blockchain van de cryptocurrency zal overstappen van "proof-of-work" naar "proof-of-stake". Dit zou het energieverbruik verminderen, en dus ook de impact op het milieu, naast een aantal andere vermeende voordelen. In het algemeen is de waarde van cryptocurrencies te volatiel geweest om er echt iets anders van te maken dan een speculatieve activaklasse.

Toch zal er in de komende jaren nog veel gebeuren op het gebied van digitale valuta. De centrale bank van China heeft een digitale yuan ontwikkeld, waarvan zij het gebruik wil stimuleren om in de wereldhandel een concurrent van de USD te worden. Ook de ECB en de Federal Reserve doen onderzoek naar de lancering van een digitale versie van respectievelijk de euro en de USD. Hoe en of deze door centrale banken geleide digitale valuta's de bestaande cryptocurrencies en hun waarden zullen beïnvloeden, is momenteel moeilijk te voorspellen.

Obligaties en aandelen

Ook de obligatie- en aandelenmarkten vertoonden dit jaar een positieve correlatie, wat eigenlijk niet positief is voor beleggers die lang op beide activaklassen leunen. Sommigen beweren dat de inflatie de belangrijkste oorzaak is van de gelijktijdige waardevermindering van beide activaklassen. Inflatie drijft de rendementen op omdat beleggers moeten worden gecompenseerd voor de inflatie om een reëel rendement te genereren op het uitlenen van geld, waardoor de obligatiekoersen dalen. De reactie van de centrale banken op de inflatie is er ook een van verkrapping van de geldhoeveelheid, wat de economie afkoelt en de bedrijfsresultaten kan aantasten, waardoor de aandelenprijzen dalen. Dit is veelzeggend, aangezien de moderne portefeuilletheorie stelt dat het risico van een portefeuille kan worden verminderd door een combinatie van obligaties en aandelen aan te houden. Daarom kan het voorkomen dat defensieve multi-asset portefeuilles in feite slechter presteren dan portefeuilles met alleen aandelen.

Toch zijn er binnen elke activaklasse lichtpuntjes te vinden. In deel I is de waardestijging van energiegerelateerde aandelen besproken. Bedrijven die in staat zijn hun prijzen evenveel te laten stijgen als de inflatie, met behoud van hun marges, hebben het beter gedaan. In het algemeen hebben waardegerichte aandelen het beter gedaan dan groeigerichte. Als er, zoals sommige economen voorspellen, een recessie komt in de grote economieën, dan zijn er bedrijven die het doorgaans goed doen in tijden van recessie.

De waarde van een ervaren fondsbeheerder is alleen maar duidelijker geworden. Multi-assetfondsen die het mandaat hebben om de weging van de activaklassen binnen de totale portefeuille te wijzigen, kunnen het zeer goed doen ten opzichte van hun collega's als de fondsbeheerders de markten goed kunnen lezen. Ook beheerders van uitsluitend aandelenportefeuilles kunnen het heel goed doen als ze in staat zijn te beleggen in bedrijven die het goed doen in deze dynamische marktomstandigheden. Bij Blacktower kunnen we u helpen de fondsbeheerders te selecteren die in de huidige uitdagende omgeving kunnen navigeren om een reëel rendement op uw beleggingsportefeuille te behalen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen in het kantoor in Lissabon.


Disclaimer: Deze mededeling dient uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld als en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of beleggingsonderzoek. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint aan een financiële planningsactiviteit.