De betrokken producten zijn voor haarkleuring, namelijk voor "Dark hair", "Black", "Chocolate Brasil", "Castanho Noz", "Platinum blond", "Light Caramelo blond", "Sahara blond", "Loiro Dourado" en "Loiro Glam Shine", preciseert Infarmed.

De nationale autoriteit voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten verklaart dat zij in het kader van een inspectieactie "het bestaan op de nationale markt van cosmetische producten van het merk Cien, waarvan de distributeur het bedrijf Lidl & Cia is, die in hun samenstelling het ingrediënt butylfenylmethylpropionaal bevatten" heeft vastgesteld.

Infarmed herinnert eraan dat sinds 1 maart cosmetische producten die "butylfenylmethylpropionaal of zinkpyrithion" bevatten, stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld, niet in de handel mogen worden gebracht of aan de consument ter beschikking mogen worden gesteld.

In de circulaire waarschuwt de geneesmiddelenautoriteit instanties die over deze producten beschikken dat zij deze niet op de markt mogen brengen en roept zij de consumenten op deze producten niet te gebruiken.