Het aantal Portugezen zonder huisarts ligt sinds het begin van het jaar steeds boven het miljoen. En aangezien de grootste wedstrijd van het jaar voor de aanwerving van nieuwe specialisten al heeft plaatsgevonden, wordt niet verwacht dat dit aantal op korte termijn zal dalen.

Lissabon en Vale do Tejo blijven het meest dramatische geval: 23,3% van het totale aantal ingeschrevenen heeft geen huisarts toegewezen gekregen. Daarna volgt de Algarve, waar het percentage gebruikers zonder arts 15% bedraagt, gevolgd door de Alentejo met 12,7%. De regio's Centrum, met 7,9%, en Noord, met 2%, doen het beter.