In een besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders is het voorstel voor het houden van de Webtop 2022 in de stad Lissabon goedgekeurd met de stemmen voor van de PSD/CDS-PP en PS en de stemmen tegen van de overige verkozenen, namelijk de PCP, BE , Free en het door de PS/Livre-coalitie verkozen onafhankelijke raadslid.

Het voorstel, gepresenteerd door het raadslid voor Economie en Innovatie, Diogo Moura (CDS-PP), bepaalt de overdracht aan ATL van 6,3 miljoen euro [6.300.468 euro], om de "beschikbaarheid van de nodige ruimtes voor het evenement en Wi-Fi/ICT-diensten" te garanderen.

De werkzaamheden voor de uitbreiding van de locatie om de Web Summit in Lissabon te laten doorgaan "zijn nog niet uitgevoerd en om de editie van dit jaar veilig te stellen, is het noodzakelijk om de voor het evenement noodzakelijke ruimten beschikbaar te stellen, ook al is dat tijdelijk", aldus het voorstel.

De Web Summit zal tot 2028 in de stad Lissabon blijven plaatsvinden, volgens de in november 2018 bereikte overeenkomst tussen de Portugese regering, de gemeente Lissabon, Turismo de Portugal, ATL, AICEP Portugal Global, E.P.E, IAPMEI - Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie en CIL - Connected Intelligence Limited (CIL).