De campagne "september - maand van de zelfmoordpreventie" heeft tot doel "de bevolking bewust te maken van het probleem van zelfmoord", een probleem dat CHUA als "relevant in de Algarve" bestempelt, onder meer door middel van tentoonstellingen, de verspreiding van pamfletten en lezingen.

In een verklaring zei het ziekenhuis dat het programma tot doel heeft "het bewustzijn te bevorderen van de rol die elke persoon, lokale autoriteiten en verschillende gemeenschapsstructuren kunnen hebben bij het voorkomen van zelfmoord en psychische aandoeningen".

Na de plaatsing van spandoeken en de opening van tentoonstellingen over het onderwerp in de ziekenhuisafdelingen van Faro en Portimão, en de verspreiding van folders in Portimão, Lagoa en Monchique, werd de campagne vandaag voortgezet met een sessie over "bevordering van de geestelijke gezondheid voor ouderen" in Portimão.

"Deze acties in de gemeenschap zijn ook bedoeld om het stigma in verband met geestesziekten te verminderen", benadrukte de campagneorganisatie en wees erop dat het initiatief is voorbereid door de Internationale Vereniging voor Zelfmoordpreventie.

CHUA benadrukte dat de campagne plaatsvindt in samenwerking met het Nationale Plan voor Geestelijke Gezondheid, de Portugese Vereniging voor Suïcidologie, het Nationale Plan voor Suïcidepreventie, het Lokale Gezondheidsplan ACES Barlavento en de Regionale Coördinatie Geestelijke Gezondheid.

Op maandag vindt in het auditorium van het Portimão Museum een solidariteitsconcert plaats met Paulo Viegas en Escola de Música Novas Artes, dat voorafgaat aan het debat "Bouwen aan zelfmoordpreventie in de gemeenschap", dat voor dinsdag is gepland in het auditorium van het stadhuis van Lagos, aldus het CHUA.

Naast de voor Lagoa geplande uitreiking van pamfletten (op 21 september) is er ook een debat gepland op 23 september in het auditorium van de CHUA-afdeling Faro, dat openstaat voor werknemers en gewijd is aan het onderwerp zelfmoord.

Op 23 september zal in Lagoa in het auditorium van Carlos Paredes ook het debat "Werken aan zelfmoordpreventie in de Gemeenschap" plaatsvinden, en op 29 september zal in Monchique op de basisschool Manuel Nascimento een bewustmakingssessie worden gehouden over thema's als "Depressie", "Zelfmoordpreventie", "Stigma" en "Bevordering van de geestelijke gezondheid", aldus de organisatie.

De campagne eindigt op de 30e, in het auditorium van de CHUA-afdeling in Portimão, met een "slotbijeenkomst" en een "cultureel moment en diverse optredens", voegde hij eraan toe.

Dezelfde bron kondigde ook aan dat op 10 oktober, ter gelegenheid van Wereld Geestelijke Gezondheidsdag, het Portugese Jeugdinstituut (IPDJ) in Faro een "sessie voor de jeugdgemeenschap" zal organiseren met thema's als "Psychose: waarschuwingssignalen en preventie", of "Digitale/technologische verslavingen".

CHUA meldde ook dat zijn gebruikers gedurende de hele maand september "informatieve boodschappen op schermen in wachtkamers" kunnen zien en toegang hebben tot "informatieve folders die door professionals ter beschikking worden gesteld" over zelfmoord en geestelijke gezondheid.