In de mededeling legt de gemeente Valença, in het district Viana do Castelo, uit dat "de vergrijzing van de bevolking momenteel een verschijnsel is dat steeds meer voorkomt in de samenleving" en dat "de tendens tot toename van de oudere bevolking een van de meest opvallende kenmerken van de Portugese samenleving is".

"Portugal maakt deel uit van de groep Europese landen die de hoogste vergrijzingspercentages registreren, en onze gemeente heeft deze demografische trend gevolgd", aldus het document.

Volgens de gemeente "is het met dit beeld, van een vergrijzend land, noodzakelijk om antwoorden en structuren te creëren die de gevolgen van isolement, eenzaamheid en het gebrek aan familieondersteuning minimaliseren en die tegelijkertijd de voorwaarden scheppen om langer in hun omgeving te blijven, waardoor hun actieve veroudering wordt bevorderd".

"De gemeente Valença heeft, in samenwerking met instellingen in de regio, een steunmaatregel gecreëerd op het niveau van telehulp aan huis. Dankzij deze maatregel kunnen personen in een noodsituatie op het gebied van gezondheid, veiligheid of gewoon eenzaamheid via een noodknop onmiddellijk contact opnemen met de noodzakelijke diensten om het probleem op te lossen", aldus de gemeente.

Volgens het stadhuis van Valença zal deze dienst "het gemakkelijker maken voor mensen om in hun natuurlijke omgeving en met levenskwaliteit te blijven".