Het pact van Albufeira, dat de twee landen op 30 november 1998 hebben ondertekend voor het beheer en het gebruik van water in de vijf rivierbekkens die zij delen, waaronder de Douro, regelt de bescherming en het duurzame gebruik van hun water.

Ángel González Quintanilla, voorzitter van de vereniging van irrigatiegemeenschappen van het bekken van de Douro (Ferduero), hekelde dat de landbouwers van Salamanca het eerst werden getroffen door de buitengewone lozingen in Santa Teresa, Águeda en Irueña.

"Nu is het de beurt aan de gemeenschappen van León om te lijden onder de gevolgen van het vrijkomen van water dat sinds 9 september plaatsvindt in de stuwmeren van Riaño en Porma, in het systeem Esla-Valderaduey", voegde González Quintanilla eraan toe.

Verplichte vrijlating

Na een bijeenkomst met landbouwers vorige week benadrukte de afgevaardigde van de regering in León, Faustino Sánchez, dat het vrijgeven van water aan Portugal "verplicht is" volgens de overeenkomst die de twee landen hebben ondertekend.

Als gevolg van deze overeenkomst zullen de twee grootste reservoirs in het stroomgebied van de Douro - Almendra, op de rivier de Tormes tussen Salamanca en Zamora, en Ricobayo, op de rivier de Esla, in Zamora, beide voornamelijk bestemd voor hydro-elektrische productie - meer dan de helft van het water dat zij momenteel in de reservoirs hebben aan Portugal moeten afstaan.

De overeenkomst voorziet in de overdracht aan Portugal van ongeveer 870 kubieke hectometer water dat is opgeslagen in Spaanse reservoirs in het bekken van de Douro, waarvan ongeveer 650 afkomstig is uit deze twee grote reservoirs.

In de komende twee weken, vóór het einde van het lopende hydrologische jaar op 30 september, moet Spanje dus aan die overeenkomst hebben voldaan en daarvoor moet het de minimale hoeveelheid gestuwd water die in de in november 1998 ondertekende overeenkomst is vastgelegd, afstaan aan het Portugese bekken van de Douro.