Het ging om de aanklacht tegen de Portugese justitie, omdat deze Gonçalo Amaral had vrijgesproken van schadevergoeding aan de ouders van het Britse meisje - dat in mei 2007 in Lagos verdween - na beschuldigingen van de voormalige inspecteur van de gerechtelijke politie in een boek en in een tv-programma.

Het echtpaar klaagde Amaral aanvankelijk aan wegens smaad en in 2015 stelde de Portugese rechtbank hen in het gelijk, maar dit werd twee jaar later door de Portugese rechter ongedaan gemaakt.

Kate en Gerry McCann hadden hierover een klacht ingediend tegen Portugal, maar het EHRM begreep dat er geen sprake was van schending van het recht op privacy.

Voor Kate en Gerry McCann vormden de woorden van de leider van het onderzoek naar de verdwijning van hun toen driejarige kind een schending van hun recht op respect voor het privéleven en het recht op het vermoeden van onschuld.

De McCanns hebben nu drie maanden de tijd om tegen deze beslissing in beroep te gaan.