Portugal is het land in Europa met de minste vrouwen in het bankmanagement, zo blijkt uit een analyse van DBRS. Portugese banken hebben slechts 23% managers in topfuncties in het bankwezen, het laagste percentage onder Europese collega's.

Volgens het bureau is er "nog werk aan de winkel" om een beter genderevenwicht te vinden in de besturen van banken in Europa. Maar dit geldt vooral voor Portugal, dat onderaan de ranglijst staat.

"Genderdiversiteit blijft een uitdaging voor de banksector. (...) Bij een steekproef van 43 Europese banken vertegenwoordigen vrouwen in 2021 gemiddeld slechts 37% van de zetels in de raden van bestuur, een aantal dat daalt tot 26% als we rekening houden met vrouwen in de uitvoerende managementteams", voegt DBRS toe.

De gegevens van het bureau laten een positieve ontwikkeling zien, maar er is nog een lange weg te gaan: in 2014 bedroeg het gemiddelde aantal vrouwen in de raden van bestuur van banken 22%, oplopend tot 32% in 2019 en 35% in 2020.