De instelling onder leiding van Nazaré da Costa Cabral voorspelt een "versnelling van de inflatie, gemeten aan de hand van de HICP, tot 7,7%".

En waarom zo'n hoge waarde? "De inflatie in 2022 zou vooral de verwachte dynamiek voor de prijzen van voedsel en energie op de internationale markten, de waardevermindering van de euro en de handhaving van de beperkingen aan de aanbodzijde moeten weerspiegelen".

De regering heeft al gezegd dat zij dit jaar werkt met een inflatiescenario van 7,4%, zoals de premier in een recent interview met TVI onthulde. De 7,4% kan verenigbaar zijn met de 7,7% die door het GVB wordt voorspeld, aangezien laatstgenoemde instelling de inflatie op een geharmoniseerde basis berekent. António Costa gaf niet aan of de 7,4% van de regering geharmoniseerd is.

Is het nieuws voor dit jaar niet goed wat betreft de inflatie, voor 2023 is het scenario niet erg bemoedigend. Het GVB gaat uit van een inflatie van 5,1% in 2023, wat betekent dat de prijzen volgend jaar zullen blijven stijgen.

Voor het BBP voorspelt de instelling onder leiding van Nazaré da Costa Cabral voor dit jaar een groei van 6,7%, een cijfer dat nog hoger ligt dan de 6,4% waarmee de regering werkt. Voor 2023 schat zij de groei, maar veel beperkter, op slechts 1,2%.