In een verklaring, verduidelijkt het gemeentebedrijf Ágora - Cultuur en Sport dat de lijn "Hervat Sporten", die verscheen in 2021 om de gevolgen van beperkende maatregelen van de sportactiviteit als gevolg van de pandemie van covid-19 te helpen minimaliseren, het programma "een regelmatige steun voor de voorbereiding van sport seizoenen" zal maken.

In de eerste editie, het programma 70 duizend euro toegekend aan 55 sport entiteiten en clubs in de gemeente, en in deze tweede editie, een 30 procent verhoging van het toe te kennen bedrag, tot 100 duizend euro, aan 51 sportclubs.

De in het kader van het programma toe te kennen bedragen zijn verdeeld in twee categorieën, te weten de gefedereerde entiteiten en ten tweede de sportclubs met minder dan 100 sporters die nu 1.793,72 euro ontvangen, terwijl de gefedereerde entiteiten met meer dan twee sporten of meer dan 100 sporters nu 2.242,15 euro ontvangen.

De steun wordt donderdag geformaliseerd, met de ondertekening van het contract om 18.00 uur in het Casa de Chá in het Parque da Pasteleira.

Het raadslid voor Jeugd en Sport van de gemeente Porto, Catarina Araújo, wijst er in de verklaring op dat de "komende jaren uitdagend zullen zijn" en dat de gemeente daarom "blijft werken aan de relatie van grotere nabijheid met alle sportmakelaars en inzet op de gemeenschappen van de stad".

"We hebben dit instrument van steun omgezet in een regelmatige financiële stimulans, met zo min mogelijk bureaucratie, voor de aankoop van sportuitrusting en sportgeneeskunde", voegt ze eraan toe.