Zij verwoestte de tweede-eeuwse Tempel van Aphrodite, die volgens de traditie over het graf van de Heiland was gebouwd, en haar zoon bouwde de Basiliek van het Heilig Graf op die plek. Tijdens de opgraving vonden arbeiders drie kruisen. Volgens de legende werd het kruis waaraan Jezus stierf geïdentificeerd toen de aanraking ervan een stervende vrouw genas.

Het kruis werd onmiddellijk een voorwerp van verering. Bij een Goede Vrijdagviering in Jeruzalem aan het eind van de vierde eeuw werd het hout volgens een ooggetuige uit de zilveren kist gehaald en op een tafel gelegd, samen met het opschrift dat Pilatus boven Jezus' hoofd liet plaatsen: Dan "gaan alle mensen één voor één door; ze buigen zich allemaal en raken het kruis en het opschrift aan, eerst met hun voorhoofd, dan met hun ogen; en na het kruis gekust te hebben, gaan ze verder."

Tot op de dag van vandaag vieren de Oosterse Kerken, zowel katholiek als orthodox, de Verheffing van het Heilig Kruis op de septemberdag van de inwijding van de basiliek. Het feest kwam in de zevende eeuw op de westerse kalender, nadat keizer Heraclius het kruis had teruggekregen van de Perzen, die het 15 jaar eerder, in 614, hadden meegenomen. Volgens het verhaal wilde de keizer het kruis zelf terugdragen naar Jeruzalem, maar kon hij niet verder totdat hij zijn keizerlijke gewaad uittrok en een pelgrim op blote voeten werd.

Het feest van het Heilig Kruis wordt gevierd op 14 september.