Het onlineplanningsplatform van het Portugees Gemeenschapsportaal is momenteel de enige manier om een datum voor een afspraak voor de afgifte of verlenging van burgerkaarten en paspoorten te verkrijgen, aangezien de telefonische of e-mailopties zijn afgeschaft. Gebruikers klagen echter dat er meestal geen vacatures beschikbaar zijn en dat reserveren via het onlineplatform op een loterij lijkt, waardoor het verkrijgen van documenten vele maanden duurt.