Volgens een rapport van Lusa is het de bedoeling dat er tegen 2026 een gecumuleerde gemiddelde stijging is van 20% van de lonen van de werknemers ten opzichte van 2022, volgens het voorstel voor een akkoord op middellange termijn om de inkomens, de lonen en het concurrentievermogen te verbeteren.

Volgens de uitvoerende macht is het met het oog op een "verhoging van het aandeel van de factor arbeid in het product, convergerende met het Europese gemiddelde, noodzakelijk om overeenstemming te bereiken over een beleid van valorisatie van het inkomen" op basis van inflatie, productiviteit en een "aanvullend salaris".

"Rekening houdend met deze hypothesen wordt, om de voorgestelde doelstelling te bereiken, geraamd dat een extra loon van 1,3 p.p. [procentpunten] nodig is - wat zich vertaalt in een nominale stijging van het loon per werknemer van gemiddeld 4,8% per jaar in de jaren 2023 tot 2026", luidt het document.

De regering benadrukt dat "dit een stijging van ongeveer 20% van het gemiddelde inkomen per werknemer in 2026 ten opzichte van 2022 betekent".