In een persbericht aan het agentschap Lusa verklaarde de onderneming dat "in het concessiegebied monsters zullen worden genomen en dat de werkzaamheden gelijktijdig met de uitvoering van de milieueffectrapportage (MER) zullen plaatsvinden".

"Vanaf oktober zullen gespecialiseerde technici ter plaatse zijn, gecoördineerd door Neomina, om onderzoeken uit te voeren en andere aanvullende studies voor te bereiden.

Deze activiteiten "zijn naar behoren goedgekeurd door de Algemene Directie voor Energie en Geologie (DGEG)" en "vormen een aanvulling op de prospectiewerkzaamheden die van 2011 tot 2016 zijn uitgevoerd".

Neomina merkte ook op dat "het even belangrijk is in dit proces om de publieke participatie en raadpleging van alle betrokken partijen te waarborgen, waarbij dialoog en consensus worden bevorderd".

Bovendien benadrukte de onderneming dat de exploratie in Argemela moet worden toegespitst "op de winning van tin en lithium" en herinnerde eraan dat dit "basisertsen zijn voor telecommunicatie (5G), maar ook voor de energietransitie, die essentieel zijn voor de ontwikkeling van een duurzamere economie, gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld energieopslag) in plaats van fossiele brandstoffen".

"De ontwikkeling van dit en andere projecten voor de winning van tin en lithium zijn van het grootste strategische belang voor het land, waardoor Portugal een Europese referentie kan worden in de winning van deze ertsen, waar momenteel China en Australië domineren".

Het proces voor de mijnbouwconcessie voor de exploratie van lithium en andere mineralen in Serra da Argemela, in de gemeenten Covilhã en Fundão, begon in 2011.