"In de vorige cyclus [2018-2021] was de toewijzing 69 miljoen euro en deze keer wordt het 148 miljoen euro, dat is meer dan het dubbele van de bestaande financiering", zei de minister op een persconferentie in Lissabon.

De aankondiging wordt gedaan weken voor de presentatie van de staatsbegroting voor 2023 en in antwoord op een vraag in de sector voor meer middelen voor de steunprogramma's van het directoraat-generaal Kunst. Volgens Pedro Adão e Silva zullen de te steunen entiteiten het gevraagde bedrag ontvangen en niet slechts een percentage.

Volgens de minister zijn 361 subsidiabele aanvragen in aanmerking genomen voor de vierjarige wedstrijden 2023-2026 en zullen de resultaten tussen eind oktober en begin november bekend worden gemaakt, zodat culturele entiteiten in januari 2023 hun steun kunnen laten vastleggen.

"We zullen meer entiteiten steunen dan in de vorige cyclus en elk van de gesteunde entiteiten zal meer ontvangen dan ze voorheen kregen," zei hij.

Volgens Pedro Adão e Silva komt deze verhoging voort uit de toezegging om het budget voor Cultuur tijdens de huidige zittingsperiode te verhogen.

Het doel van deze verhoging van de middelen van het vierjarenprogramma is "stabiliteit en voorspelbaarheid te geven en voorwaarden voor de actoren", in een post-covidale context.