"De vele overeenkomsten die Portugal heeft gesloten met de Volksrepubliek China moeten zorgvuldig worden herzien om na te gaan of wij niet, met een totaal gebrek aan wederkerigheid en een totaal gebrek aan diplomatiek evenwicht, bevoegdheden geven aan de Chinese staat, een dictatoriale en vervolgende staat ten aanzien van zijn eigen burgers, die ook vervolgd wordt ten aanzien van burgers van derde landen", verklaarde João Cotrim Figueiredo.

De leider van het Liberaal Initiatief sprak tot journalisten in Coimbra, tijdens een diner dat deel uitmaakte van de parlementaire dagen van de partij, waar ook de directeur van de niet-gouvernementele organisatie (NGO) Safeguard Defenders, Peter Dhalin, het bestaan van "teams" in Portugal aan de kaak stelde, die informatie zouden doorgeven aan de Chinese politie.

Naast dit voorstel verdedigde Cotrim Figueiredo ook dat, na Peter Dahlin te hebben horen spreken, het "meest voor de hand liggende gevolg" zal zijn dat het Liberaal Initiatief opnieuw zal vragen om de onmiddellijke opschorting van de uitleveringsovereenkomst die Portugal met Hong Kong heeft.

De directeur van Safeguard Defenders zei dat de Chinese regering het aantal mensen dat "verdwijnt" heeft verhoogd, het aantal veroordelingen heeft verhoogd en vreest dat zij het concept van extraterritorialiteit (vrijstelling van jurisdictie of lokale wetgeving) zal toepassen om politieke dissidenten buiten het land te vervolgen, nadat zij kritiek had geuit op de uitleveringsovereenkomsten van Portugal met China en Hong Kong.

Met betrekking tot uitleveringen zei de activist dat hij Portugese vonnissen en beroepen betreffende uitleveringen aan China heeft gelezen en gezien en dat hij zich "bijna schaamt Europeaan te zijn".

"Ze zijn een lachertje", vatte hij samen.