Volgens gegevens van Redes Energéticas Nacionais (REN) is het elektriciteitsverbruik in september weliswaar met 0,3% gedaald - iets wat "niet meer is gebeurd sinds januari van dit jaar" - maar waren de productiviteitsindexen voor hernieuwbare energiebronnen "allemaal gunstig" in vergelijking met het historische gemiddelde van 1. Volgens de gegevens steeg de productie van hydro-elektrische energie het sterkst en bereikte vorige maand 1,24%. De productie van windenergie kwam uit op 1,23 en die van zonne-energie op 1,06.

Wat de fotovoltaïsche productie betreft, merkt REN op dat deze "een zeer aanzienlijke groei van bijna 50%" vertoont, die verband houdt met de toename van het geïnstalleerde vermogen, met pieken van meer dan 1.300 megawatt (MW).

Al met al leverde de hernieuwbare productie 44% van het verbruik in Portugal, terwijl de niet-hernieuwbare productie 35% van het totaal vertegenwoordigde. De resterende 21% bestond uit ingevoerde energie, aldus REN.