Het INSA-rapport analyseert "de evolutie van het aantal gevallen van covid-19 in Portugal", waaruit blijkt dat de gemiddelde waarde van Rt - die het aantal secundaire gevallen van besmetting door elke drager van het virus schat - tussen 26 en 30 september op nationaal niveau is gedaald van 1,06 tot 0,98 en dat de werkelijke waarde tussen 0,98 en 0,99 zou kunnen liggen met een betrouwbaarheid van 95%.

Volgens het verslag is de overdraagbaarheidsindex in alle regio's van het land gedaald ten opzichte van de voorgaande week, met een geschatte Rt van 0,93 in de regio Noord en 0,96 in de regio Centrum.

In de overige regio's van het land ligt deze indicator boven de drempel van 1, met de hoogste waarden op de Azoren (1,24) en Madeira (1,23).

In de regio Lissabon en de Taagvallei is de geraamde waarde van de Rt 1,02, in de regio Alentejo 1,06 en in de regio Algarve 1,07.

"In de Europese vergelijking presenteert Portugal het geaccumuleerde 14-daagse meldingspercentage tussen 240 en 479,9 gevallen per 100.000 inwoners en een Rt van minder dan 1, dat wil zeggen een hoog meldingspercentage en met een dalende trend", aldus het INSA, dat opmerkt dat "alleen Portugal zich in deze situatie bevindt".

Van de geanalyseerde landen vertonen België, Bulgarije, Kroatië, Griekenland, IJsland, Noorwegen, Polen en Slowakije een dalende trend in het aantal nieuwe gevallen, met een overdraagbaarheidsindex onder 1.

Het INSA schat dat Portugal sinds 2 maart 2020, toen de eerste gevallen werden gemeld, tot 30 september in totaal 5.500.200 besmettingen heeft geregistreerd met het virus dat covid-19 veroorzaakt.

Het doel van dit wekelijks verslag is het presenteren van ramingen van de epidemische curve van SARS-CoV-2-infectie naar datum van het begin van de symptomen en ramingen van de overdraagbaarheidsparameters R0 (basisreproductiegetal) en Rt (effectief reproductiegetal als functie van de tijd).