In een verklaring legt de Federatie van Vervoers- en Communicatievakbonden (FECTRANS) uit dat het besluit om de voor volgende week geplande staking af te blazen te maken heeft met de beslissing van het scheidsgerecht om tijdens de staking minimale diensten te eisen, "waarbij duidelijk wordt voorbijgegaan aan de kenmerken van het ondergrondse werk en de verantwoordelijkheid om de veiligheid van werknemers en passagiers te garanderen".

Maar omdat de vakbonden "de strijd niet zullen opgeven", zullen drie plenaire vergaderingen worden bijeengeroepen voor de dag waarop de staking moet plaatsvinden, "om zoveel mogelijk werknemers te bereiken", aldus de nota. "Wij zullen, om tijd te winnen, een nieuw stakingsbericht afgeven voor 25 oktober met betrekking tot de opzeggingstermijn van 10 dagen en wij zullen met iedereen de voortzetting van de strijd en de te nemen maatregelen bespreken", geeft FECTRANS aan.