Volgens Lusa zal de voor volgend jaar voorgestelde waarde van het minimumloon 10 euro hoger liggen dan wat eerder was gepland om, volgens de regering, te zorgen voor een extra verschil om de gevolgen van de inflatie te compenseren.

De doelstelling om tegen het einde van de legislatuur 900 euro te bereiken, blijft gehandhaafd.

"De waarde van het gewaarborgde maandelijkse minimumloon zal in 2026 de waarde van minstens 900 euro bereiken, waardoor de koopkracht van de werknemers wordt gegarandeerd en het in 2016 ingezette groeitraject wordt verzekerd", luidt het voorstel voor het middellangetermijnakkoord ter verbetering van de inkomens, de lonen en het concurrentievermogen.

De regering stelt voor dat het minimumloon stijgt tot 760 euro in 2023, tot 810 euro in 2024, tot 855 euro in 2025 en tot 900 euro in 2026.