"Dit project wil laten zien hoe water efficiënt kan worden gebruikt, in die zin dat het door de meeste bedrijven kan worden geïnternaliseerd wanneer zij water gebruiken, in dit specifieke geval voor de wijngaard," vertelde Rosa Amador, directeur-generaal van ADVID, aan Lusa news.

De G.O.T.A. - manage, operationalise and transfer efficient use of water in the vineyard: benefiting from every drop - is een project van ADVID, gevestigd in Vila Real, dat de bedrijven Real Companhia Velha, Poças, Sogrape en Symington Family Estates als partners heeft en wordt gefinancierd door de Calouste Gulbenkian Foundation.

Het project werd in 2021 ingediend omdat de waterproblematiek en de gevolgen die de klimaatverandering kan hebben voor de Douro "een permanente zorg zijn", maar de uitvoering ervan, in 2022, valt samen met een jaar van extreme droogte en intense hitte.

Het doel van het project is "wijnbouwers in de afgebakende Douro-regio bewust te maken van het belang van de energiestatus van water in de wijnstok en efficiënt irrigatiebeheer en hen vaardigheden aan te reiken om goede praktijken voor het beheer van irrigatiewater in hun bedrijf toe te passen".

"De belangrijkste manier om water te besparen is om te weten wat de effectieve behoefte van de plant is (...), om water te leveren in overeenstemming met de zogenaamde 'waterstress' van de wijnstok," aldus Rosa Amador, die uitlegt dat er regelmatig een meting wordt gedaan van het waterpotentieel van de wijnstok die aangeeft hoeveel water er moet worden geleverd.

Vervolgens voegde zij eraan toe dat in de wijngaard "alleen druppelirrigatie wordt gebruikt" en dat "het noodzakelijk is dit zeer efficiënt te beheren, in die zin dat alle verliezen die langs het irrigatiesysteem kunnen bestaan, inclusief de leidingen, in aanmerking worden genomen".

"Een ander zeer belangrijk punt is de complementariteit met andere hulpmiddelen, zoals de toepassing van kaolien (zonbeschermer voor de wijnstok), waardoor de wijnstok minder evapotranspiratie heeft en dus minder water nodig heeft. Het hekwerk op de grond zorgt er ook voor dat er meer water in de bodem wordt vastgehouden", zo gaf zij als voorbeeld.

Sinds 2002 ontwikkelt ADVID studies en activiteiten over deze kwesties, waarbij gegevens worden verzameld en kennis wordt overgedragen aan de hele sector, met medewerking van de aangesloten bedrijven.

Op basis van het ontwikkelde werk en met het G.O.T.A.-project is het nu de bedoeling de wijnbouwers bewust te maken van de noodzaak van een efficiënt beheer van het irrigatiewater in de wijngaard, door de kennis te internaliseren, hetzij in reeds geïnstalleerde of nog te installeren irrigatiesystemen, hetzij door maatregelen te nemen die een vermindering van de hoeveelheid toe te passen water mogelijk maken en een efficiënter beheer van deze hulpbron in de wijnbouw bevorderen.

Op de partnerbedrijven zijn reeds verspreidingsevenementen en open dagen gehouden, waarbij concrete voorbeelden werden getoond van de wijze waarop bedrijven met water omgaan en beste praktijken toepassen, water efficiënt gebruiken en ook waterverliezen beperken.

In het kader van het project wordt op 14 oktober in het Douromuseum, Peso da Régua, een seminar gehouden met als titel "Water Management in Viticulture: Challenges and Opportunities" om wijnbouwers, technici, onderzoekers en officiële instanties met verantwoordelijkheden op het gebied van waterbeleid bijeen te brengen en de belangrijkste uitdagingen en kansen voor een duurzaam gebruik van deze hulpbron in een context van klimaatverandering te bespreken.

Enkele van de besproken onderwerpen zullen zijn de gevolgen van de klimaatverandering, nieuwe perspectieven voor een efficiënt waterbeheer, het duurzame gebruik van water en de beschikbaarheid van water in een context van klimaatverandering.