"Het op de Europese markt brengen van de Covid-19 Antigen Test Kit (colloïdaal goud methode) van de fabrikant Hangzhou Bioer Technology Co. (China) en agent Medical Devices & Drugs S.L. (Spanje) met onterechte CE-markering, aangezien er geen bewijs is van naleving van alle wettelijke voorschriften die op Europees niveau van toepassing zijn, waaronder onvolledige technische documentatie in vergelijking met wat in de communautaire regelgeving is vastgelegd", aldus de nationale geneesmiddelenautoriteit (Infarmed).

Volgens Infarmed "zijn er in Portugal geen verslagen van deze tests gevonden, maar aangezien er vrij verkeer van producten in de Europese Economische Ruimte is, beveelt Infarmed aan de genoemde test niet te verwerven of te gebruiken", voegt de nota eraan toe.