"Wij hebben een belangrijk besluit genomen in verband met de instelling van een militaire ondersteuningsmissie, een militaire opleidingsmissie, ter ondersteuning van Oekraïne, die hoofdzakelijk in Duitsland en Polen zal worden gevestigd en waaraan ook Portugal zal deelnemen, evenals de andere Europese landen".

João Gomes Cravinho herinnerde er aan het eind van de bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg tegenover Portugese journalisten aan dat "er nieuwe Oekraïense soldaten in dienst treden die moeten worden opgeleid en dat er ook behoefte zal zijn aan gespecialiseerde opleiding in het gebruik van bepaalde soorten uitrusting".

"Het is de bedoeling dat Oekraïense soldaten naar Polen en Duitsland reizen voor een specifieke, kortdurende opleiding", waarbij ook wordt voorzien in "de deelname van Portugese soldaten aan deze acties, alsmede de deelname van Oekraïense soldaten aan opleidingsactiviteiten in Portugal, namelijk in tanks"; deze laatste actie valt reeds binnen het kader van een ander bilateraal initiatief, aldus de minister.

"In de komende dagen zal het ministerie van Defensie details kunnen verstrekken", besloot het hoofd van de Portugese diplomatie.