In een verklaring geeft Zero, dat zich beroept op een rapport van het Oeko-Institut en het European Climate Action Network, waarvan de Portugese milieuvereniging lid is, aan dat het verplichte gebruik van zonnepanelen in nieuwe gebouwen het belangrijkste discussiepunt moet zijn voor beleidsmakers, in het kader van de huidige herziening van de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen.

Volgens het rapport "moet het gebruik van zonne-energie in de Europese Unie (EU) zo snel mogelijk worden gestimuleerd door de verplichte installatie van zonnepanelen in nieuwe en gerenoveerde gebouwen".

Deze verplichting, aldus het vandaag door Zero geciteerde rapport, is bedoeld om de energierekening te helpen verlagen, de energiezekerheid te vergroten en de Europese Unie te helpen haar klimaatdoelstellingen te halen.

"De Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) wordt momenteel herzien en daarom moeten verplichte zonnepanelen een belangrijk discussiepunt zijn voor beleidsmakers om de maatregel medio 2023 goedgekeurd te krijgen", aldus het rapport.