Portugal is het op twee na slechtste land van de OESO op het gebied van fiscaal concurrentievermogen en heeft zijn algemene score van de belastingstichting en de denktank Instituto + Liberdade verslechterd, volgens een rapport van Jornal de Negócios.

De belasting op ondernemingen - die als zeer hoog wordt beschouwd -, de beperking van het bedrag aan fiscale verliezen dat ondernemingen kunnen afschrijven op toekomstige winsten en de verschillende btw-tarieven worden beschouwd als de drie grootste problemen in het land.

Wat het fiscale concurrentievermogen betreft, is Estland nog steeds het best geklasseerde land op de geanalyseerde lijst, met in het rapport de nadruk op de "vennootschapsbelasting van 20%, die alleen wordt toegepast op uitgekeerde winsten", gevolgd door Letland. Wat de algemene score betreft, ging Portugal van 53,3 punten naar 51,5 punten op een schaal van 100 mogelijke punten, waardoor het land op de 36e plaats staat.