Vorig jaar stelde SEF 54 slachtoffers van mensenhandel vast, de meeste voor arbeidsuitbuiting.

Het Observatorium voor Mensenhandel (OTSH), dat door Lusa werd gecontacteerd, zei dat de gegevens voor 2022 nog worden vastgesteld.

In het antwoord aan Lusa, ondertekend door Rita Penedo, hoofd van het OTSH-team, wordt gezegd dat de Alentejo de regio van het land is met de meeste signalen van vermoedelijke slachtoffers en tegelijkertijd met de meeste door de autoriteiten bevestigde slachtoffers.

Volgens OTSH houdt deze expressiviteit van de signalen verband met arbeidsuitbuiting in de landbouwsector. In bepaalde situaties kan één enkel onderzoek een groot aantal vermoedelijke slachtoffers aangeven.

De waarnemingspost wijst er ook op dat er situaties zijn die betrekking hebben op voetbal en noemt als voorbeeld een onderzoek uit 2021 waarin zes vermeende slachtoffers van Colombiaanse onderdanen werden geïdentificeerd.

Het OTSH geeft ook aan dat de waargenomen trend is dat Portugal voornamelijk een land van bestemming is, dat wil zeggen dat de vermoedelijke slachtoffers van buitenlandse nationaliteit worden geronseld in het land van hun nationaliteit of in andere landen waar zij verblijven en vervolgens naar Portugal worden gesmokkeld.

Uit het jaarverslag over de interne veiligheid 2021 (RASI) blijkt dat het aantal gevallen van mensenhandel in Portugal vorig jaar met 38,9% is toegenomen ten opzichte van 2020: er zijn 318 situaties vastgesteld, tegen 229 in 2020.