De betaling wordt verricht via een bankoverschrijving die gekoppeld is aan het aan de belastingdienst verstrekte IBAN. Het belastingportaal (AT) heeft een snelkoppeling gemaakt waar u snel uw IBAN kunt bevestigen en, indien nodig, uw bankrekeningnummer kunt registreren en/of bijwerken. Als het IBAN "bevestigd" is, is het geldig om de betaling te ontvangen of u kunt ervoor kiezen het nummer te wijzigen.

De maatregel maakt deel uit van het steunpakket voor gezinnen dat de regering begin september heeft aangekondigd en waarmee een bedrag van 2,4 miljard euro is gemoeid. Het gaat om een betaling van 125 euro voor in aanmerking komende burgers, ongeacht hun gezinssituatie, met een bruto maandinkomen tot 2.700 euro, wat overeenkomt met 37.800 euro per jaar.

In de praktijk zal deze steun gelden "voor iedereen die belastingplichtig is in de IRS, voor degenen die, afhankelijk van hun inkomen, zijn vrijgesteld van het betalen van IRS of het indienen van een IRS-aangifte", evenals voor de begunstigden van sociale minimumuitkeringen, zoals werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen.

Tegelijkertijd heeft de regering ook voorzien in een buitengewone steun van 50 euro voor elke persoon ten laste, tot de leeftijd van 24 jaar (geen leeftijdsgrens voor gehandicapte personen ten laste). Dit betekent in de praktijk dat een koppel met twee kinderen dat beiden een individueel inkomen heeft van maximaal 2.700 euro per maand, nu een extra bedrag van 350 euro ontvangt.

De betaling gebeurt automatisch, in één keer en via een bankoverschrijving via de belastingdienst (AT) of de sociale zekerheid (voor wie een sociale minimumuitkering ontvangt). De betalingen zullen vanaf deze donderdag met 500.000 betalingen per dag worden verricht. Fernando Medina schat dat de verwerking van de maatregel in 10 dagen moet zijn voltooid.