De twee aanbevelingen werden verworpen, waarbij PS, PSD en IL tegenstemden, Chega zich onthield en in Voor van PCP, BE, PAN en Livre.

In haar ontwerp-resolutie beveelt de PCP de regering aan het minimumloon reeds in januari volgend jaar te verhogen tot 850 euro.

De BE-partij stelde ook een verhoging tot 800 euro voor en onderhandelingen over de aanpassing van de salarissen van het overheidspersoneel, "met als basisvoorstel verhogingen die de inflatie volgen".

In het voorstel voor de staatsbegroting stelt de regering voor dat het minimumloon evolueert naar 760 euro in 2023 - met als doel 900 euro in 2026 - en dat de ambtenaren minstens een stijging van 52,11 euro per maand van het basissalaris krijgen, terwijl ook een stijging van minstens 2% wordt gegarandeerd.