Een bron van de SEF vertelde Lusa dat er ongeveer 33.000 immigranten zijn die hun verblijfsvergunning automatisch kunnen verlengen.

Deze maatregel van automatische verlenging van verblijfsvergunningen, die twee jaar duren, kwam in mei 2020 tot stand als gevolg van de Covid-19 pandemie.

"Naar aanleiding van de gezondheidscrisis als gevolg van de Covid-19-pandemie is het belangrijk om maatregelen te blijven nemen die de doeltreffendheid en de efficiëntie van het documentenbeheer van aanvragen voor het verlenen van een verblijfsvergunning betreffende buitenlanders vergroten", aldus het in Diário da República gepubliceerde besluit.

De regering rechtvaardigt de verlenging van deze procedure met het feit dat "de redenen die hebben geleid tot de invoering van een vereenvoudigde procedure voor het onderzoek van aanvragen voor het verlenen van een verblijfsvergunning nog steeds geldig zijn, gezien de noodzaak om de snelle beoordeling van aanvragen die nog in behandeling zijn bij SEF te blijven waarborgen".

Automatische verlenging

Volgens SEF konden in twee jaar tijd ongeveer 200.000 buitenlanders hun verblijfsvergunning automatisch verlengen, waarbij zij zich alleen op de SEF-website hoefden in te schrijven en het document thuisgestuurd kregen.

De afgelopen dagen is bekend geworden dat duizenden immigranten, voor het merendeel Brazilianen, hun verblijfsvergunning, die is verlopen, al enige tijd niet kunnen verlengen, waardoor zij Portugal niet kunnen verlaten en velen geen werk kunnen vinden of een bankrekening kunnen openen.

In een antwoord aan Lusa stelt SEF dat de rechten van buitenlandse burgers "gewaarborgd zijn" in het wetsdecreet dat in maart 2020 vanwege de pandemie is goedgekeurd en dat "de geldigheid van documenten en visa voor verblijf op het nationale grondgebied tot 31 december 2022 garandeert".

Volgens het SEF worden deze documenten "ook na december nog aanvaard", "zolang de houder aantoont dat hij de betrokken verlenging reeds heeft gepland".

In Portugal wonen meer dan 800.000 buitenlanders.