Het proefproject voor de vierdaagse werkweek, dat de regering tijdens de volgende bijeenkomst van de sociale dialoog in november zal presenteren, "is een eerste stap op een traject dat vele jaren in beslag zal nemen", aldus de econoom en hoogleraar aan Birkbeck, Universiteit van Londen.

"Het moet in de Portugese publieke opinie heel duidelijk zijn dat de weg zeer, zeer, zeer lang is en dat we begonnen zijn zonder beloftes te doen" met betrekking tot de datum van uitvoering in Portugal, voegde Pedro Gomes eraan toe.

Met betrekking tot de wijze waarop de vierdaagse werkweek in wetgeving moet worden omgezet, is de econoom van mening dat "het nog te vroeg is" om te zeggen of deze in de algemene wetgeving of in collectieve sectorale overeenkomsten moet worden geïmplementeerd, waarbij hij aangeeft dat het pas na evaluatie van de effecten van het project - proefproject in bedrijven en werknemers - mogelijk zal zijn om tot dit stadium over te gaan.

De proef zal "op kleine schaal" plaatsvinden, zodat we kunnen leren hoe we deze verandering in Portugal kunnen doorvoeren en de effecten ervan kunnen evalueren "zowel op de productiviteitskant van bedrijven als op het fysieke en mentale welzijn en de gezondheid van werknemers", legde Pedro Gomes uit, waarbij hij benadrukte dat er behoefte is aan een "breed debat" over dit onderwerp.

"Ik hoop dat de resultaten de sociale partners - vakbonden en werkgevers - en ook de politieke partijen kunnen informeren, zodat zij na het brede debat dat nu al in de publieke opinie plaatsvindt, ja - kunnen nadenken over de vraag of het de moeite waard is om deze weg te volgen", aldus de professor.

Pedro Gomes, auteur van het boek "Vrijdag is de nieuwe zaterdag", werd door de regering uitgenodigd om het proefproject voor de vierdaagse week in Portugal te ontwerpen en te coördineren.