"We zouden graag zien dat de regering een visie heeft" om de problemen van de sector, waaronder het gebrek aan personeel, te helpen oplossen, zei de voorzitter van AHETA, Hélder Martins.

Uit het document, dat in opdracht van de Universiteit van Algarve via het Samenwerkingslaboratorium voor Toerisme en Innovatie(KIPt COLAB) is opgesteld, blijkt dat "de behoefte aan personeel in de onderzochte bedrijven tegen eind 2023 varieert tussen 4.484 en 7.906".

De studie is gebaseerd op een steekproef die 54% van de accommodatiecapaciteit in de Algarve, 52% van de toeristische vraag en 34% van de werkgelegenheid in de regio vertegenwoordigt.

Volgens de vrijgegeven cijfers hebben de AHETA-leden momenteel ongeveer 17.000 werknemers en moet dit aantal met ongeveer 30% toenemen.

"Er zijn duidelijk aanwervingsproblemen, vooral in de meer operationele sectoren, zoals eten en drinken, accommodatie en onderhoud", aldus de verantwoordelijke voor het rapport, de eveneens aanwezige professor Antónia Correia.

Desondanks vertonen de arbeidsvoorwaarden in het toerisme en het hotelwezen "een geleidelijke verbetering wat betreft stabiliteit en salaris", verzekerde hij, waarbij hij waarschuwde dat "de verwachtingen voor de toekomst een zeer gematigd optimisme laten zien".

Loonstijging

Het gemiddelde brutoloon van de bij AHETA aangesloten bedrijven lag in 2022 rond de 1.013 euro, 70% hoger dan de lonen die in 2015 werden betaald.

Voor deze vereniging moet het recente besluit van de regering om een protocol voor het vrije verkeer van werknemers voor de sector met Portugeessprekende landen, Marokko en India op te stellen, worden versneld, om de komst van meer werknemers volgend jaar te garanderen.

Hélder Martins zei dat "er problemen kunnen zijn" in het vermogen van de Portugese consulaten in die landen om hun visa af te geven, waardoor de komst van de arbeidskrachten in 2023 kan worden vertraagd.

Deze ambtenaar stelde voor dat de Portugese uitvoerende macht "aanpassingen" in de belastingdruk zou bestuderen, zodat bedrijven en werknemers meer stimulansen zouden hebben voor werkgelegenheid in de sector.

Een ander groot probleem dat AHETA graag opgelost zou zien, is de bouw van woningen voor deze arbeidskrachten tegen lagere kosten dan voor toeristische accommodatie.

"De kosten van huisvesting zijn het grootste obstakel voor mensen om in onze regio te komen werken", concludeerde hij.