Volgens een verslag van Expresso is er een lacune in de opzet van deze maatregel, waarbij bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor steun geen rekening wordt gehouden met kapitaalinkomsten.

Zonder rekening te houden met kapitaalinkomsten kan elke miljonair met een fiscaal identificatienummer en een socialezekerheidsnummer in aanmerking komen voor de steun van 125 euro. De door Expresso gehoorde inspecteurs geven deze mogelijkheid toe, aangezien de wettelijke norm die het kader vormt niet voorziet in een middelenvoorwaarde die inkomsten uit arbeid kruist met andere, zoals die van vermogensrechtelijke aard.

Volgens de krant zijn er meer dan twee dozijn gevallen ontdekt. Maar het is onmogelijk het totale aantal gevallen van onverschuldigde steun te kennen.