Anacom heeft de tweede openbare raadpleging gehouden over de dekking van de zogenaamde "witte gebieden" (waar er geen netwerk is) en heeft tot dusver een totaal universum van 450 duizend gebouwen zonder breedband geïdentificeerd, in vergelijking met de 286 duizend die bij de vorige raadpleging werden geïdentificeerd.

De regering had deze week een openbare raadpleging aangekondigd over dit onderwerp en de onderdelen van de aanbesteding voor de installatie en exploitatie ervan. "Op verzoek van de regering en in het kader van haar bijstandstoewijzingen bevordert Anacom een openbare raadpleging over de implementatie van openbare elektronische communicatienetwerken met zeer hoge capaciteit in de 'witte gebieden', met behulp van overheidsfinanciering, namelijk van de Europese Unie", aldus Anacom.

De regelgever onder leiding van João Cadete de Matos benadrukt dat "dit de tweede openbare raadpleging is over de identificatie van witte gebieden". De eerste werd gelanceerd "in januari en heeft al een nauwkeuriger identificatie van witte gebieden, aangezien een nieuwe verzameling van informatie en de aanwijzing van geografische gebieden werd ondersteund door de dekkingsinformatie met een granulariteit op adresniveau" (waarbij elk adres overeenkomt met één enkel gebouw).