Volgens de regering worden met de wijzigingen in de wettelijke regeling voor binnenkomst, verblijf, vertrek en verwijdering van buitenlandse burgers van het nationale grondgebied "procedures ingesteld die het mogelijk maken gereguleerde en geïntegreerde immigratie aan te trekken, voor de ontwikkeling van het land, de wijze waarop de overheid met immigranten omgaat te wijzigen en de voorwaarden voor de integratie van immigranten te waarborgen".

Een van de nieuwe maatregelen is de invoering van een visum van beperkte duur waarmee immigranten legaal Portugal kunnen binnenkomen met als doel werk te zoeken.

Dit visum om werk te zoeken in Portugal is 120 dagen geldig en kan met nog eens 60 dagen worden verlengd. Het wordt afgegeven op Portugese consulaire posten, die onmiddellijk contact opnemen met de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) en het Instituut voor werkgelegenheid en beroepsopleiding (IEFP).

Burgers van de Gemeenschap van Portugeestalige landen (CPLP) zullen in Portugal ook een visumversoepelingsregeling hebben, in het kader van de overeenkomst inzake mobiliteit tussen de CPLP-lidstaten.

De nieuwe regeling maakt een einde aan de quotaregeling voor immigratie, maakt het gemakkelijker om een verblijfsvisum te verkrijgen voor buitenlandse studenten die hoger onderwijs volgen in Portugal en maakt het voor digitale nomaden mogelijk om een verblijfsvisum of een visum voor tijdelijk verblijf te verkrijgen.