Op de laatste dag van oktober was er in vergelijking met de voorgaande maand een toename van de opgeslagen hoeveelheid in zes stroomgebieden en een afname in zes.

De Barlavento (9,1%) en Mira (35,1%) hadden volgens de gegevens van SNIRH eind oktober de laagste hoeveelheid opgeslagen water.

De opslaggemiddelden voor de maand oktober in de Barlavento en Mira zijn respectievelijk 54,8% en 67,8%.

De stroomgebieden van de Sado (36,3%), Arade (36,6%), Oeste (44,1%), Cávado en Tejo (47,1%) en Douro (47,2%) hadden eind oktober ook minder water beschikbaar.

Volgens de gegevens van SNIRH hadden de bekkens Lima (56,9%), Guadiana (59,5%) en Mondego (62,6%) aan het eind van de afgelopen maand de hoogste opslagniveaus.

De opslag in oktober 2022 per stroomgebied is lager dan de gemiddelde opslag in oktober (1990/91 tot 2021/22), behalve voor de stroomgebieden Lima en Ave.

Elk stroomgebied kan overeenkomen met meer dan één reservoir.