De standpunten van de voorzitters van de twee werkgeversfederaties werden gegeven bij de start van de vergadering van de Sociale Dialoog, waar de regering het proefproject van de vierdaagse werkweek aan de partners voorstelt.

"Wat ons betreft was het geen prioritair onderwerp om tijdens de Sociale Dialoog te presenteren, na de overeenkomst [over inkomen en concurrentievermogen] waarin veel aspecten moeten worden geïmplementeerd", zei de voorzitter van de CCP, João Vieira Lopes.

Met betrekking tot het project voor de vierdaagse werkweek zei Vieira Lopes dat hij "geen probleem zag in het doen van experimenten", maar benadrukte dat "er geen rechtvaardiging" was voor een bijeenkomst van de Sociale Dialoog "alleen daarvoor", aangezien er kwesties zijn "die prioriteit hebben, zoals het energieprobleem" of de uitvoering van het enkele weken geleden ondertekende inkomensakkoord.

De CCP-voorzitter meende dat er bedrijven kunnen zijn "met een profiel" dat geschikt is voor de invoering van de vierdaagse werkweek, zoals bedrijven "op het gebied van technologie, cultuur, creativiteit, reclame", maar hij voorziet moeilijkheden bij bedrijven met een klantenservice.

"Alles wat te maken heeft met openingstijden voor het publiek, zou betekenen dat er meer mensen moeten worden aangenomen, wat niet alleen een kostenstijging is, maar ook het probleem dat er geen mensen [aan te nemen] zijn", zei hij.

"Voorbarig"

De voorzitter van CTP, Francisco Calheiros, zei ook dat het "voorbarig" was om het onderwerp te bespreken, weken na de ondertekening van de overeenkomst over inkomen en concurrentievermogen en op een moment dat het parlement net algemeen de voorgestelde staatsbegroting voor 2023 had goedgekeurd, met nog steeds in behandeling bij de specialiteit.

"We hebben net een akkoord over concurrentievermogen en lonen ondertekend om de lonen te verhogen en op dit moment, wanneer we een studie gaan analyseren die de werkweek van vijf naar vier dagen verhoogt, is dat een daling van 20% van de productiviteit. Ik zie niet in hoe we deze twee situaties kunnen combineren", vond Francisco Calheiros.

De algemeen secretaris van de CGTP, Isabel Camarinha, benadrukte dat "de kwestie van arbeidstijdverkorting een oude eis is" van de vakbond, die een weekrooster van 35 uur voor alle werknemers verdedigt.

"Wij hebben geen enkel probleem met de kwestie van de vierdaagse werkweek, zolang de verhoging van de dagelijkse werkdag, die een verworvenheid is van werknemers van meer dan 100 jaar oud, niet als voorwaarde wordt gesteld", aldus Isabel Camarinha.

Volgens het kaderlid "mag dit geen salarisverlaging inhouden en moet het een vermindering van het aantal uren per week inhouden".