Het gouden visum werd 10 jaar geleden voor het eerst in Portugal ingevoerd en heeft sindsdien de toegang mogelijk gemaakt van 30.000 mensen, onder wie aanvragers en familieleden, die volgens een verslag van Diário de Notícias ongeveer 6,6 miljard euro in Portugal investeerden.

De overgrote meerderheid van de aanvragers kwam binnen via de aankoop van onroerend goed en slechts 22 van deze immigranten creëerden banen, een andere doelstelling. Op het programma is kritiek gekomen, zoals dat het de kosten van huisvesting doet stijgen en dat er misbruik van wordt gemaakt.

"Er zijn programma's die we opnieuw evalueren en een daarvan is het gouden visum, dat waarschijnlijk al de functie heeft vervuld die het moest vervullen en dat momenteel niet langer gerechtvaardigd is om te handhaven", zei António Costa tegen journalisten aan het eind van een bezoek aan de Webtop.

Hoewel hij geen data noemde voor het einde van het gouden visum, benadrukte hij dat het wordt geëvalueerd. "We evalueren of gouden visa zinvol zijn, maar er zijn andere [regelingen] die zinvol blijven." Hij gaf als voorbeeld Regressar, een financieel steunprogramma voor emigranten die naar het land willen terugkeren. Hij noemde ook het initiatief om digitale nomaden aan te trekken, die een visum voor tijdelijk verblijf kunnen krijgen.


Oppositie tegen het visum

Het Linkse Blok is een van de partijen die het einde van de verblijfsvergunningen voor investeringen(ARI) heeft verdedigd. Het is van mening dat het bijdraagt aan de stijging van de kosten van huisvesting en "ons land medeplichtig maakt aan internationale corruptie" of "het witwassen van geld". Catarina Martins heeft de PS uitgedaagd om in het kader van de bespreking van de staatsbegroting (OE) het voorstel van de partij tot beëindiging van gouden visa goed te keuren. PCP en PAN hebben in dit verband ook voorstellen ingediend. Ook Livre is het eens met de beëindiging van deze visa.

De PSD wil weten wat de regering van plan is en deelnemen aan de discussie, terwijl Chega tegen beëindiging van het programma is. Het Liberaal Initiatief daarentegen erkent de "afschaffing in het kader van een herziening van het beleid inzake het aantrekken van investeringen". Ook omdat, zo merken zij op, "de meeste investeerders die aan het programma deelnemen uit autocratische landen zoals China en Rusland komen". Dat geldt voor het aantal Chinezen, die goed zijn voor 5194 van deze visa, maar de Russen behoren volgens de cijfers van DN niet eens meer tot de top vijf.

Tussen oktober 2012 (start van het programma) en september 2022 (laatste maand geteld) kregen 11.180 buitenlanders een gouden visum (ARI), waar 18.368 gezinsleden bij kwamen, in totaal 29.548 volgens gegevens van de Dienst Vreemdelingen en Grenzen (SEF). De meesten kwamen uit China (5.194), gevolgd door die uit Brazilië (1.137), Turkije (530), de VS (483) en Zuid-Afrika (474).

Bijna 90% van de 6,6 miljard euro die in het land werd geïnvesteerd (5,9 miljard euro) ging naar vastgoed.

In 2022 bedroeg het maandelijkse gemiddelde van verleende gouden visa 100. Het jaar waarin de meeste investeerders van het programma profiteerden was 2014 (1.526), 2015 met (1.414) en 2018 met (1.409).


Wijziging van de regels

De regels voor de toekenning van gouden visa zijn op 1 januari veranderd. Ze hebben nu alleen nog betrekking op onroerend goed dat is verworven in het binnenland, op Madeira en op de Azoren. Het minimum geïnvesteerde kapitaal is veranderd van één miljoen in 1,5 miljoen euro. Het bedrag voor fondsen en voor het openen van bedrijven met het oog op het scheppen van banen is verhoogd van 350 duizend naar 500 duizend euro.

Op 30 oktober zijn nieuwe immigratieregels van kracht geworden, die de toegang van bepaalde groepen burgers vergemakkelijken. Onder hen digitale nomaden, die nu een visum voor tijdelijk verblijf krijgen. Ook degenen uit Portugeessprekende landen hebben eenvoudiger toegang tot een verblijfsvergunning.