Dit tweedaagse evenement, dat werd bijgewoond door ongeveer 300 personen, voornamelijk politie- en regeringsambtenaren en universiteiten en gemeenten, werd georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (MAI). De minister van Binnenlandse Zaken José Luís Carneiro en staatssecretaris Isabel Oneto hielden toespraken aan het eind van de conferentie.

David Thomas had tijdens de eerste editie van de conferentie in 2019 een presentatie gehouden over het werk van het SCP. De Coimbra-conferenties zijn een belangrijk moment voor het uitwisselen van ervaringen en voor debat tussen Portugese gemeenten, de veiligheidstroepen en -diensten en het binnenlands bestuur over kwesties die verband houden met stedelijke veiligheid.

De eerste editie van deze conferentie, in 2019, kwam naar voren als een epiloog op de ontwikkeling van het programma van de XXIe constitutionele regering, waarin de actualisering en definitie van een nieuwe generatie lokale veiligheidscontracten (CLS) als een van de prioritaire gebieden in de context van Homeland Security werd vastgesteld. De editie 2022 had tot doel de verschillende dimensies van misdaadpreventie in stedelijke centra en hun relatie met de door de lokale autoriteiten ontwikkelde strategieën te behandelen.

Het onderwerp dat David bij deze gelegenheid onder de zes thematische gebieden presenteerde, was: "Het leveren van politiediensten met behulp van geavanceerde technologie", specifiek: "Gebruik van apps ter ondersteuning van politiediensten" en "Ervaringen in het buitenland met het gebruik van door de politie gedragen camera's (BWC's)".

Actuele kwesties

Dit zijn beide actuele kwesties die betrekking hebben op de politie in het algemeen, met name "body worn cameras", die de regering van plan is binnenkort voor de politie in Portugal in te voeren. De laatste wet, die eind 2021 werd ingevoerd, heeft betrekking op de omstandigheden waarin ze kunnen worden gebruikt en op kwesties als privacy en de rechten van zowel politieagenten als het publiek. De presentatie van David was gebaseerd op overzeese ervaringen, met name in het VK, Australië en de VS, waar ze al vele jaren worden gebruikt. De presentatie bevatte opmerkingen over het gebruik ervan, waarmee de overheid rekening moet houden bij de ontwikkeling, invoering en uitrol.

Wat het gebruik van Apps betreft, ging David in zijn presentatie in op de huidige door het MAI gebruikte App, hoe het gebruik daarvan zou kunnen bijdragen tot het stroomlijnen van de levering van verschillende diensten, waarbij hij voorbeelden gaf van de in het VK, Hong Kong, Singapore en Dubai gebruikte Apps. Hij ging ook in op de ontwikkeling van onbemande politiebureaus die in Dubai worden gebruikt en die online toegang geven tot ongeveer 70 diensten, waaronder aangifte van bepaalde misdrijven.

De presentatie werd goed ontvangen en Dr. António Pombeiro - SGMAI- Secretaris-Generaal Adjunto en de projectleider in het MAI zaten beiden in het publiek en waren zeer positief in hun opmerkingen.

David was de enige buitenlander die fysiek aanwezig was en de andere buitenlandse presentatie via video was: Elizabeth Johnston uitvoerend directeur van het Europees Forum voor stedelijke veiligheid.

Vervolgens sprak David met zowel de minister van Binnenlandse Zaken als de staatssecretaris over het delen van overzeese ervaringen, het kader van de conferentie over stedelijke veiligheid en het CLS-programma.