Anafre [Nationale Vereniging van Parochies] "zou graag zien dat in deze staatsbegroting een verhoging van 0,5% wordt opgenomen van het bedrag voor het Parochiefonds, dat ongeveer 11 miljoen euro vertegenwoordigt, om de kosten van salarisverhogingen, energiekosten en grondstoffen op te vangen", aldus de voorzitter van de vereniging, Jorge Veloso.

Tijdens een gezamenlijke hoorzitting van de parlementaire commissies Begroting en Financiën en Openbaar Bestuur, Ruimtelijke Ordening en Plaatselijke Macht, over de voorgestelde staatsbegroting voor 2023 (OE2023), zei de voorzitter van ANAFRE dat de begrotingen van de meeste parochies de huidige prijsverhoging niet ondersteunen. En dat de aangekondigde verhogingen voor 2023 een "aanzienlijk deel" van het financieringsfonds zullen blijven opslokken, en dat het "billijk" is om financiële compensatie van de regering te eisen.

Jorge Veloso verdedigde ook de betaling van de buitengewone uitgaven die de parochies hadden in de strijd tegen Covid-19, eraan herinnerend dat dit niet is opgenomen in het OE-voorstel, "ondanks dat iedereen het werk erkent" van deze gemeenten in de strijd tegen de pandemie.