Uit door het bureau voor de statistiek van de EU, Eurostat, gepubliceerde gegevens blijkt dat de industriële producentenprijzen in september van dit jaar met 41,9% zijn gestegen binnen de eenheidsmunt en met 41,4% in de 27 lidstaten.

Volgens Eurostat is dit een nieuw record in de statistische reeks, die in januari 2015 begon.

In de ketenvariant was de groei in september ten opzichte van augustus van dit jaar beperkter, 1,6% in de eurozone en 1,5% in de EU.

Op jaarbasis was de sterke stijging van de industriële productieprijzen in de eurozone vooral toe te schrijven aan de energiesector, die 108,2% voor zijn rekening nam, gevolgd door intermediaire goederen (19%), niet-duurzame consumptiegoederen (15,2%), duurzame consumptiegoederen (9,8%) en kapitaalgoederen (7,6%).

In de EU was er een soortgelijke trend: energie was goed voor 105,3% van deze industriële producentenprijzen, gevolgd door intermediaire goederen (19,1%), niet-duurzame consumptiegoederen (16,5%), duurzame consumptiegoederen (10,1%) en kapitaalgoederen (7,9%).

Per lidstaat waren er stijgingen op jaarbasis in alle landen, met de nadruk op Bulgarije (+78,2%), Hongarije (+67,5%) en Roemenië (+62,9%). In Portugal bedroeg de stijging 18,3%.